De angst voor grote bedrijven

De angst voor de grote bedrijven

Iedereen kent de grote bedrijven. Grote, machtige bedrijven. Enge bedrijven want macht is eng. Voor vele mensen geld dat grote multinationale bedrijven de kern van het kwaad zijn. Zij dwingen de wereld om hun vuile en levensgevaarlijke producten te gebruiken, en maken enorme winsten over het ongeluk van de slachtoffers, wat dus feitelijk iedereen is.

Maar is dat wel zo? Zijn deze bedrijven zo machtig en zo ja, wie geeft ze die macht?

De visie van de consument

Deze visie is uiterst kortzichtig. Waar men kritisch is ten opzichte van grote bedrijven, bijvoorbeeld oliebedrijven zoals Shell en BP is dat men niet tegenover zoiets modieus als een iPhone. Hetgeen verbazing wekt want beide bedrijven leveren producten die we dagelijks gebruiken. De grondstoffen gebruikt in een iPhone zijn amper minder milieubelastend dan olieproducten.

En zowel de oliemaatschappijen als Apple zijn multinationals, dus waarom het verschil? En is dat verschil niet meer dan een verschil in je hoofd? En waarom is dat verschil er?

De visie van de politiek

De politiek maakt ook een verschil. Dreigt een groot bedrijf failliet te gaan dan springt de politiek in het gat, en gaat redden. Niets is te gek want de belastingbetaler betaalt.

Gaat echter een kleiner bedrijf failliet dan zal geen enkele politieker er van wakker liggen. Vreemd want de meeste politici schreeuwen in de eerste instantie het magische woord arbeidsplaatsen maar als uw arbeidsplaats in een kleiner bedrijf verloren gaat kraait er dus geen haan naar?

De visie van de politiek geeft de doorslag!

Hoe naar het ook klinkt, de visie van de politiek geeft de doorslag. Grote bedrijven krijgen hierdoor meer inspraak in de besluitvorming omdat de gevolgen groter zijn,

Politici kunnen zichzelf makkelijker op de borst kloppen bij grote getallen geredde banen. Dit effect alleen al zorgt ervoor dat de politici meer geneigd zijn om naar de grote bedrijven te luisteren dan naar de kleinere. Wat het extra zuur maakt is dat er grote hoeveelheden overheidsgeld gaan naar bedrijven die ten dode zijn opgeschreven.

Dat betekend dat de kleinere bedrijven een nadeel hebben. Wat extra vervelend is als je je realiseert dat het vaak kleine bedrijven zijn die de neiging hebben om innoverend te zijn. En de succesvolle bedrijven van morgen kunnen zijn.

De grotere bedrijven worden beloont doordat ze wel in staat zijn geweest om de politici te beïnvloeden. Natuurlijk niet direct omkopen, maar een baangarantie als “Adviseur” na de politieke carrière doet wonderen.

Wat is dan de oplossing?

Uit het bovenstaande zou je kunnen je concluderen dat de besluitvorming van politici in hogere mate moet worden blootgesteld aan regels. Maar dit is een doodlopende weg. Immers, het zijn de politici die de regels stellen.

Een betere oplossing is om de politiek de macht te ontnemen om dit soort keuzes te maken. En dat verhinderd grote multinationals om macht uit te oefenen, macht die ze hebben verkregen door met politici het bed te delen.

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!