Libertarisme is sociaal

Het nieuwe sociaal zijn: Libertarisme

Sociaal zijn, wie wil dat niet? In goede harmonie leven met de medemens en klaar staan als een of meerdere mensen jouw hulp nodig heeft, dat is toch vanzelfsprekend?

Laten we eerlijk zijn, als jouw buurman voor de deur staat om een pakje boter te lenen zeg je toch ook niet snel dat hij naar de pomp kan lopen? Of dat de overheid zijn probleem maar moet oplossen?

Wat veel sociale problemen betreft doen we dat helaas wel. En dat lijkt een makkelijke oplossing, je betaald een beetje geld en zij lossen het een beetje op. Maar er zitten wat addertjes onder het gras ...

Moreel verval

Hier komt moreel verval om de hoek kijken. Omdat anderen jouw "goede daden" verrichten kijk je er niet meer naar om. Je denkt amper over na. Je gaat er van uit dat de door jou "ingehuurde" mensen het beter weten. Of dat nu om sociale of economische vraagstukken gaat, zij zouden het beter moeten weten.

Mensen worden een stuk oppervlakkiger daardoor. Niet direct asociaal, maar als het om echte vraagstukken gaat hoor je al gauw een "Ik weet het ook niet helemaal zeker, maar .." en praten een voorgekauwde mening na. Vaak nog een door de overheidsmedia voorgekauwde mening die slechts dient ter verdediging van die overheid.

Ze zullen sowieso niet al te lang nadenken over vraastukken omdat hun ene stem of mening geen verschil maakt. Het is zonde van de moeite dus leven ze gewoon verder.

Kromme logica

Het geheel heeft ook allerlei misvattingen tot gevolg. Om een voorbeeld te geven: Er is nu een hoge werkloosheid. Dat is vooral lastig als je werkloos bent. Nee, het is in de regel niet de schuld van het individu dat hij of zij werkloos is. Als het bedrijf waar je werkt over de kop gaat is het zeker niet zo dat het jouw schuld hoeft te zijn. En zijn er meer mensen dan werk zijn dan kan het vinden van een nieuwe baan een behoorlijke uitdaging zijn.

Maar de overheid springt als redder in het gat en geeft mensen een uitkering. Voor veel mensen is dat het toppunt van sociaal zijn, wij zorgen voor anderen. Tot je er bij stilstaat dat de overheid/maatschappij deze mensen niet geeft wat ze echt nodig hebben. Een baan. Dus helemaal niet sociaal, maar eigenlijk barbaars! Het ongeluk van mensen wordt afgekocht met een paar judaspenningen.

Terwijl overmatig overheidsingrijpen vaak de oorzaak is van de werkloosheid.

Laten we een ander voorbeeld nemen. Twee mensen hebben een gelijk leven. De een zuipt elke verdiende cent op, de ander spaart voor zijn oude dag.

We hebben dan uiteindelijk twee oude mensen, een rijk, een arm. Op dat moment gaan we zeggen dat we de arme man moeten gaan helpen en de rijke man moeten gaan belasten? Omdat het niet eerlijk is dat de een rijk is en de andere arm? Dat is toch helemaal niet logisch meer?

Het antwoord: Libertarisme

In een libertarische wereld is er buitengewoon weinig overheid. Je zal dus zelf moeten gaan nadenken hoe je de sociale problemen oplost. Los van het feit dat veel dingen die de overheid nu doet gewoon te verzekeren zijn, vaak tegen lagere kosten. Maar er zijn altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen die bijvoorbeeld zwaar ziek of invalide zijn. Of het slachtoffer zijn van dingen die ze niet hebben kunnen voorzien.

De meest gehoorde misvatting is dat veel mensen kijken naar hun loonstrook en denken dat ze het geld amper over hebben om vrijwillig voor zulke dingen te kiezen. Dit is zeker een misvatting omdat minder overheid minder belasting is. Minder inkomstenbelasting, minder BTW, minder bijzondere belasting op wat dan ook. Dan heb je de ruimte dus wel.

En wat is nu het grappige van deze ontwikkeling? Mensen gaan wel nadenken over hun wereld en over ander mensen! Mensen gaan wel kijken wat de meest effectieve oplossing is voor een gegeven probleem en zullen kiezen met hun portemonee, dag in dag, uit in plaats van eens per vier jaar in het stemhok.

De machteloze apathie die zo kenmerkend is voor onze huidige maatschappij zal verdwijnen en plaats maken voor geinteresseerde en goed geinformeerde mensen.

Dus ja, een Libertarische maatschappij is zondermeer socialer en zeker niet de kille en harde maatschappij waar de anderen ons van beschuldigen. Integendeel.

Dit artikel is op 10 juni 2013 geplaatst op de Vrijspreker

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!