Economische vrijheid

Een vrije economie

Net zoals U het beste vaart met vrije keuzes doen bedrijven dat ook. Vaak zijn overheidsmaatregelen niet meer dan dwaze beperkingen voor bedrijven.

Veel van dat soort beslissingen zijn genomen vanuit een "Politiek compromis". Wat het oplevert is een complexe of onduidelijke regelgeving die de bedrijven veel geld kosten om eraan te voldoen.

Als je kijkt naar de feitelijke bedoeling van de wetgeving is het vaak zo dat de neveneffecten van deze wetgeving veel zwaarder wegen dan de positieve effecten.

Dat heeft te maken met het feit dat bij wetgeving slechts wordt gekeken naar de positieve intenties van die wetgeving, maar in de praktijk de negatieve consequenties overheersen.

Of om het kort te zeggen: De bedoeling is goed, de gevolgen rampzalig.

Wantrouwen tegen bedrijven

Bedrijven worden door veel mensen met wantrouwen bejegend en voorgesteld als gewetenloze schurken die maar een doel hebben en dat is de werknemers uit te kleden voor hun eigen winst.

Dat is best vreemd als je er nuchter over nadenkt. Als je als bedrijf mensen die voor jouw bedrijf werken continu uitkleed zullen deze mensen dan nog goed werk afleveren? En zullen ze niet bij de eerste de beste gelegenheid weglopen naar een beter betalende baas?

Er zijn bedrijven die minder fatsoenlijk zijn en niet goed voor hun mensen zorgen. Niet iedereen is even braaf. Maar wie wil daar werken? Heeft U een keus?

U heeft altijd de keus om de groenere wei bij een ander bedrijf te gaan verkennen. Dat is de keus die een vrije markt mogelijk maakt.

Maar in een economie die afgeknepen wordt door de overheid heeft u die keus niet. U heeft sowieso weinig keus want de werkloosheid is hoog. En dan heeft u geen andere keus om voor de slechtere werkgever te kiezen.

Een vrije markt betekent niet dat bedrijven kunnen doen en laten wat ze willen. Integendeel. Een vrije markt is een zeer streng middel om bedrijven in de pas te houden.

Waarom gaan bedrijven soms de mist in?

Het is helemaal geen ramp als een bedrijf failliet gaat. Sterker nog, het hoort erbij. Dit zorgt ervoor dat falende bedrijven verdwijnen en successvolle bedrijven blijven bestaan.

Dit mechanisme zorgt ervoor dat we een gezond bedrijfsleven hebben. En dat er dus dus voldoende kansen zijn voor ieder die een baan zoekt. Ook voor mensen die bij een falend bedrijf hebben gewerkt en hun baan kwijt zijn daardoor.

Het gaat pas fout als de overheid (om wat voor reden dan ook) besluit om falende bedrijven te redden.

Dat geeft aan een aantal grotere bedrijven het idee dat ze grotere risico's kunnen nemen omdat de overheid ze toch wel redt. En zorgt vaak voor een zeer ongezonde cultuur in die bedrijven.

Het redden van die bedrijven kost ook vaak een hoop geld. Geld wat de overheid bij U en ik weghaalt. Geld wat beter besteed had kunnen worden dan voor het redden van een dood paard.

Bedrijven en welvaart

De overheid maakt niets. De overheid kan feitelijk maar een ding, en dat is geld uitgeven. Geld wat eerst aan anderen heeft toebehoort.

De economie is waar de waarde wordt gecreëerd, of dat nou de productie van goederen is, of het leveren van diensten. Daarom is het voor de wereld belangrijk dat het bedrijfsleven goed en effectief loopt want dat is waar de welvaart vandaan komt.

Bedrijven en milieuschade

Hier hebben de Libertariers een keihard antwoord op. Eenieder die het eigendom van een ander vervuilt (bedrijf of particulier, maakt niet uit) is verantwoordelijk voor het opruimen van de rommel.

Helaas komen veel bedrijven ermee weg omdat ze in bed liggen met de overheid en dingen vrij snel onder tafel verdwijnen. En wie draait dan uiteindelijk op voor de schade? De belastingbetaler. U dus.

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!