Non agressie principe

Aggressie? Nee dank U!

Agressie en geweld zijn twee dingen die in onze maatschappij uitdrukkelijk aanwezig zijn.

Of het nu gaat om de zoveelste interventieoorlog in een tweede- of derdewereld land, of dat het gaat om de zoveelste beroving, of om het feit dat de overheid U bergen aan belasting afneemt in de wetenschap dat de overheid die desnoods komt halen, met geweld.

Geweld draait erg vaak om bezit, of liever gezegd, het afnemen van bezit. In een libertarische wereld is uw eigen bezit uw eigen bezit en niemand mag u dat afnemen zonder uw toestemming.

Daarom wijzen Libertariers geweld af. Geweld om je eigen doelen te bereiken is niet toegestaan in een Libertarische wereld.

Dit wordt in Libertarische kringen het Non Agressie Principe genoemd. Libertariers respecteren het bezit van een ander zoals van de ander wordt verwacht dat hij of zij een anders bezit ook respecteert. Deze situatie maakt geweld en agressie overbodig.

Er is echter een uitzondering op het Non Agressie Principe, en dat is zelfverdediging.

Iedereen is volledig gerechtigd om zichzelf en zijn bezit te verdedigen tegen eenieder die daar een inbreuk op probeert te maken.

De bijzondere betekenis van bezit

Voor het Libertarisme is bezit een belangrijk begrip. Persoonlijk bezit zijn de vruchten van uw arbeid, u heeft ervoor gewerkt. Feitelijk dient u diegene te zijn die beslist wat er met uw bezit gebeurd.

In de regel is dat niet zo. Overheden groeien meer en meer en hebben meer en meer geld daarvoor nodig. Dat geld komt bij u vandaan.

Al het geld van de overheid komt bij de burger vandaan

Dit lijkt vreemd, immers, de overheid kan toch gewoon bedrijven verder belasten?

Helaas is het idee dat we bedrijven kunnen belasten zonder enige weerslag op de burger een dwaling. Bedrijven hebben geen oneindige geldpotten, maar zullen het door de overheid afgenomen geld ergens vandaan moeten halen.

Dat kunnen ze doen door minder mensen aan te nemen, lonen te bevriezen, producten duurder te maken of de productie verplaatsen naar een land waar het goedkoper produceren is.

In alle gevallen: U betaalt de rekening. Wilt U dat eigenlijk wel?

 

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!