Persoonlijke vrijheid

Hoe zit het met uw eigen vrijheid?

Prima, kan niet beter zult U dan zeggen. Maar is het wel zo? Intussen zijn de diverse overheden stapje voor stapje bezig uw vrijheid te beperken. Want het is beter voor U zo! En het komt de politici beter uit zo.

Het Libertarisme heeft hier een duidelijk antwoord op. Uw eigen vrijheid is een recht waarmee u geboren wordt. Het hoeft niet bevestigd te worden door de wet, het mag niet worden afgenomen door de overheid.

Het is een onvervreemdbaar natuurrecht.

U mag nooit gedwongen worden om in een wereld te leven waarin andere mensen of groepen mensen meer een meer gaan bepalen wat U mag doen, welke kansen U krijgt of zelfs wat U moet denken of moet vinden van bepaalde dingen.

De vrijheid wordt minder

Geloof het of niet, dat is de kant die we opgaan. Diverse overheden en belangengroeperingen die uit de ruif van de overheid eten bepalen meer een meer uw leven en maken meer en meer alle keuzes voor U.

U denkt dat U in een democratie leeft. In feite mag U elke vier jaar stemmen op de mooiste beloften die vrij vlot sneuvelen op de overlegtafels van de belangenverstrengeling.

Probeert U maar een activiteit te verzinnen die niet aan regeltjes of belasting onderhavig is. Das best moeilijk hé?

Veel overheidsbeslissingen zijn genomen vanuit een politiek compromis, en hebben vaak behoorlijk wat bijwerkingen. Soms leest u dat in de krant. Vaak niet.

Maar we leven toch in een democratie?

Als U bedoelt dat U een keer per vier jaar mag stemmen, ja. En zeker, de huidige vorm van de democratie is een van de betere staatsvormen op deze wereld.

Maar er zijn ook schaduwkanten. Veel politici zeggen één keer per vier jaar wat u wilt horen. Om vervolgens bij een formatie veel te laten vallen of te verwateren.

En in de huidige poldercultuur schuiven veel partijen een tafel waarop u niet eens kan stemmen. Vele van deze partijen hebben een direct belang bij de overheid, vaak door middel van subsidie.

Ook kunnen beslissingen worden genomen met 51% van de stemmen. Vreemd als u zich realiseert dat wat er wordt besloten iets is waar bijna de helft het niet mee eens is!

Maar we hebben de overheid toch nodig?

Vaak wordt met dit argument gewezen op de volksverzekeringen. Het idee erachter is dat de overheid dat veel beter kan doen dan het bedrijfsleven.

Helaas is dat niet het geval als je jezelf realiseert dat de overheid een nogal dure verzekering is. Veel geld gaat verloren in de bureaucratie en de onnodig complexe regelgeving. Onnodig complexe regelgeving ontstaat doordat de overheid wel steeds regeltjes toevoegt, maar zelden saneert of weghaalt.

Veel dingen die de overheid nu doet kunnen beter en goedkoper door de vrije markt worden gedaan.

Er zijn ook echter dinen die niet door de vrije markt kunnen worden opgelost, maar daar heb je geen overheid voor nodig.

Maar de overheid beschermd ons tochtegen drugs?

Het Libertarisme is consequent in die vrijheid. Zelfs op het gebied van drugs. Wat vreemd lijkt, immers, een  volledig vrij drugsbeleid heeft leidt toch tot enorme  verslavingsproblemen?

Het is een misvatting om te denken dat het de overheid is die mensen van de drugs afhoudt. Dat zou betekenen dat mensen blijkbaar zelf niet kunnen nadenken en niet in staat zijn de juiste keuzes te maken. Dat is eigenlijk een heel vreemde logica! 

En wees eens eerlijk: Is de enige reden dat U geen drugs gebruikt de overheid of heeft U zelf een (iets) betere reden?

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!