Links

Het libertarische ecosysteem

Sinds de opkomst van het Internet bent U niet meer afhankelijk van de vaak vooringenomen nieuwsbronnen zoals kranten en TV. Het is nu mogelijk grote groepen mensen te bereiken en te interesseren in het Libertarische gedachtengoed.

Het is niet langer zo dat een beperkte groep mensen bepaalt welke informatie u krijgt, en nog belangrijker, in welke context dat gebracht wordt. U bent daardoor in staat uw eigen mening te vormen. Zonder te hoeven kiezen tussen een paar voorgekauwde meningen of visies.

Wij hebben een aantal interessante sites voor u uitgezocht. Vermaakt uzelf!

Fora en berichten

vrijspeker.nl - Uw dagelijkse vrijheidsnieuws.

blog.meervrijheid.nl - Dit Blog is een initiatief van Stichting MeerVrijheid.  Het is bedoeld als plek voor actuele en korte berichten over vrijheid in Nederland en de rest van de wereld.

Nederlandse sites

mises.nl - Het Ludwig von Mises Instituut Nederland, kortweg Mises Instituut, draagt het werk uit van Ludwig von Mises en zijn opvolgers.

meervrijheid.nl - De stichting MeerVrijheid heeft als doel het vergroten van de individuele en economische vrijheid in Nederland en Vlaanderen.

libertarischepartij.nl - De LP meent dat respect voor individuele rechten een wezenlijke voorwaarde is voor een vrije en welvarende wereld, dat geweld en fraude moeten worden verbannen uit menselijke relaties, en dat vrede en welvaart alleen door vrijheid gerealiseerd kunnen worden.

Libertarische Wiki - Een libertarische Wiki in opbouw. Doel is om wat dieper op de materie in te gaan.

Buitenlandse sites

learnliberty.org - LearnLiberty.org, a resource for learning about the ideas of a free society. Our goal is to provide a starting point for conversations on important questions.

mruniversity.com - Online laerning courses about economics.

freedomainradio.com - Topics range from politics to philosophy to science to economics to relationships to atheism - and how to achieve real freedom in your life today. Passionate, articulate, funny and irreverent, Freedomain Radio shines a bold light on old topics, and invents a few new ones to boot!

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!