Tijdlijn

De Libertarische tijdlijn

Door de eeuwen heen zijn er vele denkers geweest die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het Libertarische gedachtengoed. Velen van hen zijn of waren werkzaam bij universiteiten, scholen en denktanks.

Velen hebben belangrijke bijdrages geleverd aan de economische en sociale wetenschappen of hebben een interessante levensloop gekend. Er zitten zelfs meerdere nobelprijswinnaars tussen.

 1700
 1750
 1800
 1850
 1900
 1950
 2000
Milton Friedman31 juli 1912 - 16 november 2006Milton Friedman was een Amerikaanse econoom en voorvechter van vrije marktkapitalisme en een beperkte overheid. In 1976 won Friedman de Nobelprijs voor de Economie.

Friedman geldt als een van de grondleggers van het monetarisme.

Er zijn op Youtube veel filmpjes van Milton Friedman te vinden die opvallen door het duidelijke pleidooi voor de vrijheid en de enigsinds aparte manier waarop Milton dat brengt.Meer informatie »
 Milton Friedman
David D. Friedman12 februari 1945David Director Friedman is een van de belangrijkste theoretici van het moderne anarcho-kapitalisme, wat zowel als een expliciete variant van het libertarisme als een individualistische stroming binnen het (Amerikaanse) anarchisme gekarakteriseerd kan worden.

Hij is de zoon van Milton Friedman, die een wat gematigdere vorm aanhing.Meer informatie »
 David D. Friedman
Ron Paul20 juli 1935Ron Paul is een Politicus uit de Verenigde Staten die opvallend genoeg een grote groep volgers heeft onder de jongeren.

Dit is opmerkelijk gezien de leeftijd van Ron Paul en de minder gladde presentatie. Voor veel jongeren is Ron Paul de eerste kennismaking met het Libertarische gedachtegoed geweest.Meer informatie »
 Ron Paul
Ludwig von Mises23 september 1881 - 10 oktober 1973Ludwig von Mises was een Oostenrijks econoom en filosoof. Hij is dé proponent van de Oostenrijkse School in de 20e eeuw.Meer informatie »
 Ludwig von Mises
Friedrich von Hayek08 mei 1899 - 23 maart 1992Friedrich von Hayek was een Oostenrijks econoom en politiek filosoof, voorvechter van het vrijemarktkapitalisme, en Nobelprijswinnaar in 1974.Meer informatie »
 Friedrich von Hayek
Murray Newton Rothbard02 maart 1926 - 07 januari 1995Rothbard was een proponent van het Amerikaans Libertarisme en anarchokapitalisme, en medeoprichter van het Cato Institute.Meer informatie »
 Murray Newton Rothbard
Auberon Herbert18 juni 1838 - 05 november 1906Auberon Edward William Molyneux Herbert was een promotor van de Libertarische filosofie en nam de ideeën van Herbert Spencer een stap verder door te pleiten voor een vrijwillig gefinancierde overheid die alleen geweld mocht gebruiken om individuele vrijheid en bezit te beschermen.

Hij is bekend als de bedenker van het begrip voluntarisme. Meer informatie »
 Auberon Herbert
Gustave de Molinari03 maart 1819 - 28 januari 1912Gustave Henri de Molinari was een Belgisch econoom.

Hij was een discipel van Frédéric Bastiat, en vocht dan ook net als Bastiat voor een vrije samenleving. Zijn werk Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future uit 1899 is een uiteenzetting van zijn filosofie.Meer informatie »
 Gustave de Molinari
Henry Hazlitt28 november 1894 - 08 juli 1993Henry Hazlitt was een Amerikaans libertarisch journalist en econoom. Hij werkte onder meer voor de New York Times, Wall Street Journal en Newsweek.

Hazlitt is vooral bekend voor zijn boek Economics in One Lesson

Hazlitt was één van de founding fathers van de Foundation for Economic Education en was voor lange tijd als redacteur verbonden met het magazine The Freeman.Meer informatie »
 Henry Hazlitt
Frédéric Bastiat30 juni 1801 - 24 december 1850Frans denker, bekend van de parabel van de gebroken ruit waarin hij demonstreerde dat vernietiging van goederen niet zal leiden tot meer werkgelegenheid, maar zelfs minder.Meer informatie »
 Frédéric Bastiat
Adam Smith05 juni 1723 - 17 juli 1790Adam Smith was een Schotse moraalfilosoof en een pionier op het gebied van de politieke economie. Adam Smith was één van de belangrijkste figuren van de Schotse verlichting.

Hij is de auteur van The Theory of Moral Sentiments en An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Dit laatste werk, meestal afgekort als The Wealth of Nations, wordt beschouwd als zijn magnum opus en het eerste moderne werk in de economie.Meer informatie »
 Adam Smith

Libertarisme als geloof

Soms lijkt het zo dat het Libertarisme een geloof is. Echter, dat is het niet. Het libertaristische gedachtegoed bestaat uit zeer veel denkers, die het vaak op veel punten niet met elkaar eens zijn.

Het enige wat gedeeld wordt is een onwankelbaar geloof in een vrije samenleving. Een samenleving waarin mensen zelf weer de verantwoordelijkheid nemen en waarin het vrije denken een belangrijkere rol inneemt dan hetgeen aan meningen voorgekauwt wordt.

Libertarisme wil niet de macht overnemen, maar de macht verminderen.  Hoeveel? Daar verschillen de denkers dus enorm over. Evenals de reden waarom ze tot die conclusie zijn gekomen. Dat maakt het Libertarisme een dynamisch geheel waarmee wij gerust als moderne mens de 21ste eeuw kunnen ingaan.

Over de site

© 2013. Op deze site rust copyright met een expliciete toestemming tot hergebruik. Contact via e-mail is mogelijk.

Een sitemap is hier te vinden.

Disclaimer is hier te vinden.

Waarom deze site?

Deze site wil iedereen een kijkje geven in de libertarische denkwijze.

Wij zijn van mening dat alleen een rotsvast geloof in de vrijheid onze wereld in de toekomst zeker, veilig en welvarend kan houden.

Zegt het voort!

Laat iedereen weten dat deze site bestaat. Niemand hoeft zich te schamen als hij of zij uiteindelijk voor de vrijheid kiest!